ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟ

Το Αιμοπετάλιο είναι ένα μη κυβερνητικό, μη παραταξιακό, μη κερδοσκοπικό Σωματείο αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Αποτελείται από εθελοντές φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και φέρει ως σκοπό την προώθηση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας, της δωρεάς αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και άλλων ιστών, και γενικότερα του εθελοντισμού στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την τοπική κοινωνία.

Από́ την ίδρυσή του το 2002 μέχρι σήμερα, σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, διοργανώνει τουλάχιστον δύο διήμερες ή τριήμερες αιμοδοσίες. Οι μονάδες αίματος διατίθενται για τις ανάγκες του αγνώστου πάσχοντα συνανθρώπου, ενώ η διαχείρισή τους γίνεται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)· το Αιμοπετάλιο δε διαθέτει τράπεζα αίματος.
Παράλληλα, δραστηριοποιείται από το 2010 στη σωστή και λεπτομερή ενημέρωση για τη δωρεά αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και την εγγραφή εθελοντών δοτών στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, πλέον σε συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».
Τέλος, έχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων και σε πανελλήνια συνέδρια για την εθελοντική αιμοδοσία, σε ενημερώσεις σε σχολεία της Αττικής και σε μαραθωνίους με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

H Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, μη συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές Φαρμακευτικής, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες. Όραμα της Ένωσης είναι να εκπροσωπεί κάθε φοιτητή Φαρμακευτικής της Ελλάδας και να προάγει τη συνεργασία, τη διεπιστημονικότητα και την ενημέρωση των φοιτητών και της κοινότητας.

Αποστολή της Ένωσης είναι να συμμετέχει ενεργά σε φοιτητικό και επαγγελματικό επίπεδο και κύριος σκοπός της να δραστηριοποιεί τους φοιτητές στα επιστημονικά και κοινωνικά τους ενδιαφέροντα αλλά και να τους ενημερώνει για τα πλέον πρόσφατα ιατρικά και φαρμακευτικά επιτεύγματα, τα νέα πεδία έρευνας και τις εφαρμογές της Τεχνολογίας στην επιστήμη. Συγχρόνως, στοχεύει στη σύσφιξη των σχέσεων και της επικοινωνίας με άλλες εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τη γνωριμία και τη συνεργασία σε θέματα κοινού επιστημονικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος και την ευγενή άμιλλα στον επιστημονικό στίβο. Τέλος, δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συμμετοχή των φοιτητών Φαρμακευτικής σε προγράμματα ενημέρωσης του ευρύτερου πληθυσμού για θέματα υγιεινής, πρόληψης και θεραπείας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΕΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών (European Law Students’ Association/ ELSA) αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνή, ανεξάρτητο, μη πολιτικό και μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται σε 44  Χώρες και 432 Πανεπιστήμια, με πάνω από 60.000  μέλη. Η ELSA Greece αποτελεί το παράρτημα της ELSA στην Ελλάδα, με τοπικά σωματεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και πάνω από 1.000 μέλη.

Με όραμα “έναν δίκαιο κόσμο με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την πολιτισμική διαφορετικότητα”, η ELSA Greece εργάζεται προσφέροντας στη νομική κοινότητα και, ιδιαίτερα στους νέους και νέες νομικούς, ακαδημαϊκές εκδηλώσεις και δραστηριότητες υψηλού επιπέδου και κύρους όπως ο Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης υπό την αιγίδα της ΑΕ της Προέδρου της Δημοκρατίας και ποικίλα επιστημονικά Συνέδρια.

Ο Σύλλογος Nέων Ιατρών ιδρύθηκε από φοιτητές ιατρικής και νέους ιατρούς από όλη την Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2009. Απευθύνεται σε αποφοίτους ιατρικών σχολών, ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς, φοιτητές ιατρικής. επαγγελματίες υγείας αλλά και το ευρύ κοινό που οραματίζεται τη διαδρομή προς τη γνώση με κύριο γνώμονα το ρητό: η ισχύς εν τη ενώσει.

Η αποστολή του συλλόγου περιλαμβάνει:

 1. Την φροντίδα των μελών του μέσω της διοργάνωσης Επιστημονικών Συναντήσεων, Συνεδρίων και Εκπαιδευτικών Ημερίδων καθώς και την υποστήριξη των μελών για την επαγγελματική τους επιτυχία μέσω προαγωγής της ιατρικής γνώσης, των δυνατοτήτων δικτύωσης και των συμβουλών από παλαιότερα μέλη.
 2. Την φροντίδα των ασθενών. Στόχος μας είναι η παροχή άριστης ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης. Διατήρηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης στη σχέση ασθενούς-ιατρού μέσω εθελοντισμού και φιλανθρωπικού έργου.
 3. Την προαγωγή της επιστήμης. Μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας ο σύλλογος βοηθάει τα μέλη του να συμβαδίσουν με την έκρηξη των γνώσεων στον τομέα της ιατρικής.
 4. Την προώθηση της συνεργασίας μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικής επικοινωνίας, του σεβασμού και της αλληλεγγύης μεταξύ των ιατρών καθώς και μέσω της ενίσχυσης των σχέσεων με αναγνωρισμένους ιατρούς και επιστήμονες που μοιράζονται τη δέσμευση για υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.
 5. Την κοινωνική εργασία, την συνεισφορά στην κοινότητα μέσω εθελοντισμού, φιλανθρωπίας και εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Ο σύλλογος έχει θεσπίσει συνεργασία με άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για να προσεγγίσουμε μια ευρύτερη κοινότητα και να προσφέρουμε προγράμματα υπηρεσιών υγείας.
 6. Την δημιουργία ιατρικών άρθρων και δημοσιεύσεων. Ο σύλλογος έχει σημαντική συμβολή στην προαγωγή της ιατρικής επιστήμης μέσω δέσμευσης στην έρευνα και την κατάρτιση των νέων ιατρών και έχει συμβάλει στην δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε διεθνώς αναγνωρισμένα ιατρικά περιοδικά.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ATHENS DENTAL SCHOOL ASSOCIATION

Η ADSA είναι ένα μη κερδοσκοπικό, μη παραταξιακό σωματείο δημιουργημένο και συγκροτημένο από φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών. Στόχος της είναι η οργάνωση δράσεων με εθελοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Η HelMSIC – Hellenic Medical Students International Committee είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική φοιτητική οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί φοιτητές Ιατρικής της Ελλάδας στο εξωτερικό από το 1958. Η HelMSIC αποτελείται από 7 τοπικές επιτροπές, μία σε κάθε Ιατρική Σχολή της Ελλάδας και δραστηριοποιείται σε 6 τομείς δράσης, που είναι η Ιατρική Εκπαίδευση, οι Επαγγελματικές Ανταλλαγές, οι Ερευνητικές Ανταλλαγές, η Δημόσια Υγεία, η Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ειρήνη.

HelMSIC

iGEM Greece

Ο iGEM συνιστά έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που σχετίζεται με την προώθηση νέων και καινοτόμων ιδεών στον κλάδο της συνθετικής βιολογίας.

 • iGEM Athens: Για ακόμα μία φορά, φοιτητές από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αθήνας συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας, με σκοπό τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό iGEM 2022, τον μεγαλύτερο και διεθνώς αναγνωρισμένο διαγωνισμό στον τομέα της Συνθετικής Βιολογίας! Η ομάδα μας απαρτίζεται από επτά φοιτητές και τρείς αποφοίτους από τα τμήματα Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Βιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Χημικών Μηχανικών και ΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ομάδα μας αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Αθήνα στον διαγωνισμό. Τα στοιχεία που μας ενώνουν είναι το πάθος και η αγάπη μας για την επιστήμη και την έρευνα, η εργατικότητά μας αλλά και φυσικά ο ενθουσιασμός μας που αποτελούμε μέρος της δυναμικής παγκόσμιας κοινότητας της iGEM. Στόχος μας είναι η πραγματοποίηση μιας καινοτόμου ερευνητικής εργασίας και να καταστήσουμε τη δουλειά μας, αλλά και τη συνθετική βιολογία γενικότερα, γνωστές στο ευρύ κοινό.
 • Η iGEM Crete περιλαμβάνει τις εξής ομάδες: Dry Lab: σχεδιάζει το blog της ομάδας και αναλύει τα δεδομένα των πειραμάτων. Fundraising: ανακαλύπτει εταιρείες που θα μας στηρίξουν και αναλαμβάνουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Human Practices: συνδέει το project μας με την κοινωνία μέσω της αλληλεπίδρασης τόσο με ειδικούς, όσο και με το ευρύ κοινό. Wet lab: αναλαμβάνει τον σχεδιασμό του project, δηλαδή τον αναλυτικό σχεδιασμό των πειραμάτων, καθώς και την εργαστηριακή υλοποίηση τους. Social: φροντίζει τα project να είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, δημοσιεύοντας σημαντικές εξελίξεις. Advisors: υπεύθυνη για την γενική εποπτεία της ομάδας, καθοδηγώντας την με τις συμβουλές της.
 • Η ομάδα iGEM Ioannina δημιουργήθηκε το 2019 με σκοπό να εκπροσωπήσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στον διεθνή διαγωνισμό iGEM. Η πρώτη συμμετοχή ήταν τον Νοέμβριο του 2021, όπου διακρίθηκε με χάλκινο μετάλλιο. Η νεοσύστατη ομάδα iGEM Ioannina 2022 μέχρι στιγμής αποτελείται από φοιτητές του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνεχίζοντας την προσπάθεια των προηγούμενων ετών έχει ως στόχο την επίλυση σύγχρονων προβλημάτων, αξιοποιώντας τις τεχνικές της συνθετικής βιολογίας.
 • Η ερευνητική ομάδα iGEM Patras δημιουργήθηκε το 2019 και συμμετείχε επιτυχώς στον iGEM Competition, τον παγκόσμιο διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας που διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Massachusetts Institute of Technology (MIT), κατακτώντας ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο το 2020 και το 2021, αντίστοιχα. Η iGEM Patras αποτελεί μια διατμηματική ομάδα που συγκροτείται από φοιτητές ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και στοχεύει στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων υγείας των ασθενών, προτείνοντας λύσεις όπως η έγκαιρη διάγνωση σοβαρών ασθενειών και η εξατομικευμένη θεραπεία αυτών.
 • Η iGEM Thessaloniki είναι μια διεπιστημονική ερευνητική ομάδα συνθετικής βιολογίας, που ιδρύθηκε το 2017. Έκτοτε, εκπροσωπεί κάθε χρόνο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον Διεθνή Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας, iGEM, όπου έχει κερδίσει αρκετά βραβεία. Φέτος, η ομάδα μας αποτελείται από 10 φιλόδοξους φοιτητές που προέρχονται από τα τμήματα Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημικών Μηχανικών και Γεωπονίας. Ως ομάδα, έχουμε πάθος για την επιστήμη, στοχεύοντας στο να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να προωθήσουμε την Επιστήμη της Συνθετικής Βιολογίας! Το όραμά μας είναι να εφεύρουμε τις λύσεις του αύριο, συμβάλλοντας σε μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις, μέσα από την μοναδικότητα της συνθετικής βιολογίας.
 • Η iGEM Thessaly αποτελεί μια διεπιστημονική ομάδα νεαρών ερευνητών από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2019 με στόχο τη συμμετοχή στον διαγωνισμό iGEM. Η iGEM Thessaly, συμμετείχε στον διαγωνισμό τα έτη 2019, 2020 και 2021 και κατέκτησε για 3 συνεχόμενες χρονιές χρυσό μετάλλιο. Επιπλέον απέσπασε διακρίσεις και υποψηφιότητες σε ειδικά βραβεία. Η φετινή ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, iGEM Thessaly 2022, θα διαγωνιστεί στην κατηγορία του περιβάλλοντος (Environment Track) με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου του ευτροφισμού και των επιπτώσεων του στο ανθρώπινο και στο φυσικό οικοσύστημα.

 

MedHub Athens

Το MedHub Athens αποτελεί ένα εγχείρημα από Φοιτητές Ιατρικής για φοιτητές Ιατρικής με σκοπό να αποκτήσουν οι Έλληνες φοιτητές αντίληψη για το ολοένα αναπτυσσόμενο πεδίο του Biomedical Engineering.

Σκοπός μας είναι η επιμόρφωση, τόσο η τεχνική, για τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα σε μας και τις μηχανικές γνώσεις, όσο και η θεωρητική, προκειμένου να είμαστε ενημερωμένοι και συγχρονισμένοι με όλες εκείνες τις πρωτοπόρες ιδέες που ξεκινούν απ’το κράμα της επιστήμης μας με την μηχανική σκέψη και αναδύονται πλέον καθημερινά.

 

Meds CAN (Medical Students and Junior Doctors against Child Abuse and Neglect)

Η ομάδα Meds CAN (Medical Students and Junior Doctors against Child Abuse and Neglect) αποτελεί μια εθελοντική ομάδα φοιτητών ιατρικής και νέων ιατρών, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, και τελεί υπό την στέγη της Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών, της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”, με επιστημονική υπεύθυνη την κα Α. Σολδάτου. Στόχος της ομάδας αποτελεί η ανάπτυξη και επιτέλεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα κακοποίησης και παραμέλησης του παιδιού.

Οne Health Lessons

One Health Lessons is an organisation that inspires children and adults around the world to value the interconnection between the health of humans, animals and the environment”.

Our Vision: To change societies to create a more sustainable planet.

Recent Posts

  Recent Comments

  Χωρίς σχόλια για εμφάνιση.
  Latest Events
  Ads
  Event Search

  You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

  Latest Posts