ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ελεύθερες ανακοινώσεις

Κάθε εγγεγραμμένος στο 28ο ΕΣΦΙΕ έχει δικαίωμα υποβολής (προς βράβευση ή μη) εισήγησης – ελεύθερης ανακοίνωσης στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Δεν υπάρχει περιορισμός στις εργασίες στις οποίες κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει ως συγγραφέας, ωστόσο, κατά προτίμηση να συμμετέχει σε μία ως ομιλητής.

Οι ελεύθερες ανακοινώσεις διακρίνονται σε προφορικές ανακοινώσεις (oral presentations) και σε αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters):

 • Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι προφορικές ανακοινώσεις παρουσιάζονται στο ακροατήριο με τη μορφή εισηγήσεων διάρκειας 10 λεπτών (8 λεπτά για παρουσίαση και 2 λεπτά για συζήτηση με το κοινό). Η συγγραφική ομάδα μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα άτομα, η παρουσίαση, ωστόσο, θα πραγματοποιείται από έναν μόνο εισηγητή. 

Προσοχή: ΟΛΟΙ οι συγγραφείς που συμμετέχουν στην εργασία είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο συνέδριο για την υποβολή της εργασίας (κατά την υποβολή θα ζητούνται οι κωδικοί εγγραφής), όχι μόνο ο εισηγητής (εξαιρούνται τα Μέλη ΔΕΠ).

 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις – E-posters

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) αποτελούνται από 1 ή 2 το πολύ διαφάνειες και θα παρουσιάζονται σε συγκεκριμένο σημείο του συνεδριακού χώρου, όπου οι σύνεδροι θα μπορούν να συνομιλήσουν με τους συγγραφείς.

Κάθε ελεύθερη ανακοίνωση χρειάζεται να έχει έναν επιβλέποντα, τον οποίο επιλέγει η συγγραφική ομάδα, και ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής ή άλλου Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας, είτε μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας, είτε ειδικευμένος ή ειδικευόμενος γιατρός. Ο επιβλέπων κάθε εργασίας δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει ο ίδιος εγγραφή στο συνέδριο, καθότι θα συμπεριληφθεί στην Επιστημονική Επιτροπή και θα λάβει ειδική πρόσκληση.

Το θέμα της εργασίας επιλέγεται επίσης από την συγγραφική ομάδα, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα, και πρέπει να εμπίπτει σε κάποιες από τις κατηγορίες που αναφέρονται στον παρακάτω οδηγό.

 • Προτεινόμενες Διαστάσεις ePoster: 121.9 cm επί 63.5 cm και ανάλυση 1920 x 1000 pixels
 • Αριθμός σελίδων: μία (1) – δύο (2)
 • Προσανατολισμός: Οριζόντιος
 • Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο κάνει αντίθεση με το background για καλύτερη ευκρίνεια
 • Αν εισάγετε εικόνες, προτιμήστε .jpeg ή .png format
 • Μη χρησιμοποιείτε εφέ ή βίντεο

Υποβολή

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή περίληψης, η οποία θα πρέπει:

 • Να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις
 • Να είναι κατάλληλα δομημένη (Εισαγωγή- Στόχοι / Μέθοδοι-Δεδομένα / Αποτελέσματα / Συζήτηση)
 • Να συμπεριλαμβάνει την βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε

Η υποβολή της περίληψης και των στοιχείων των συγγραφέων, του ομιλητή και του επιβλέποντος της εργασίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα ανεξάρτητα από τη γλώσσα της παρουσίασης.

Η μορφή της ελεύθερης ανακοίνωσης (Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση) θα αποφασιστεί τελικά από την Οργανωτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από την Επιστημονική Επιτροπή. Σε σύντομο διάστημα μετά την υποβολή θα λάβετε μήνυμα για την αποδοχή ή όχι της εργασίας σας, καθώς και για τη μορφή της παρουσίασης.

Προσοχή: Μετά την υποβολή της εργασίας καμία αλλαγή ή διόρθωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Εργασίες προς βράβευση

Κάθε Ελεύθερη Ανακοίνωση, ανεξάρτητα από τη μορφή της παρουσίασής της, μπορεί να κατατεθεί προς βράβευση. Οι εργασίες που υποβάλλονται προς βράβευση θα πρέπει να πραγματεύονται ένα πρωτότυπο θέμα, το οποίο θα υπερτερεί του επιπέδου των προπτυχιακών σπουδών, αλλά και των απλών Ελεύθερων Ανακοινώσεων.

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή του πλήρους κειμένου της εργασίας στη γλώσσα παρουσίασης της εργασίας, το οποίο θα αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου.

Θα δοθεί βραβείο στις τρεις καλύτερες εργασίες.

Έχει δημιουργηθεί λεπτομερής οδηγός για τις Ελεύθερες Ανακοινώσεις-Βραβεύσεις του 28ου ΕΣΦΙΕ που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, όπως και λεπτομερή βήματα για το πώς να δηλώσετε συμμετοχή και στη συνέχεια να δημιουργήσετε την εργασία σας.

Ελπίζουμε να κάνει την πορεία σας στο ΕΣΦΙΕ ως ομιλητές εύκολη και ευχάριστη!

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι ενημερωμένος από τον οδηγό, να ζητάει διευκρινίσεις για οτιδήποτε τον προβληματίζει πριν την υποβολή των στοιχείων του στη φόρμα συμμετοχής και να τηρεί τις προθεσμίες.

Υποβολή συμμετοχής για Ελεύθερη Ανακοίνωση μετά τη λήξη της προθεσμίας, δυστυχώς, δεν θα γίνεται δεκτή.

Για άμεση επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή μπορείτε να στείλετε e-mail στο 28esfie.program@gmail.com

Περιμένουμε με μεγάλη χαρά τη συμμετοχή σας στο 28ο ΕΣΦΙΕ.
Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι!

Περίοδος Υποβολής Εργασιών

25 Οκτωβρίου 2021 – 20 Φεβρουαρίου 2022

Την φόρμα Υποβολής Εργασιών μπορείτε να βρείτε εδώ.

Recent Comments

Latest Events
Αύγουστος 1, 2020
Μάρτιος 17, 2021
Ιανουάριος 17, 2021
Νοέμβριος 17, 2020
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018