ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ελεύθερες ανακοινώσεις

Κάθε εγγεγραμμένος στο 28ο ΕΣΦΙΕ έχει δικαίωμα υποβολής (προς βράβευση ή μη) εισήγησης – ελεύθερης ανακοίνωσης στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Δεν υπάρχει περιορισμός στις εργασίες στις οποίες κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει ως συγγραφέας, ωστόσο, κατά προτίμηση να συμμετέχει σε μία ως ομιλητής.

Οι ελεύθερες ανακοινώσεις διακρίνονται σε προφορικές ανακοινώσεις (oral presentations) και σε αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters):

 • Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι προφορικές ανακοινώσεις παρουσιάζονται στο ακροατήριο με τη μορφή εισηγήσεων διάρκειας 10 λεπτών (8 λεπτά για παρουσίαση και 2 λεπτά για συζήτηση με το κοινό). Η συγγραφική ομάδα μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα άτομα, η παρουσίαση, ωστόσο, θα πραγματοποιείται από έναν μόνο εισηγητή. 

Προσοχή: ΟΛΟΙ οι συγγραφείς που συμμετέχουν στην εργασία είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο συνέδριο για την υποβολή της εργασίας (κατά την υποβολή θα ζητούνται οι κωδικοί εγγραφής), όχι μόνο ο εισηγητής (εξαιρούνται τα Μέλη ΔΕΠ).

 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις – E-posters

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) αποτελούνται από 1 ή 2 το πολύ διαφάνειες και θα παρουσιάζονται σε συγκεκριμένο σημείο του συνεδριακού χώρου, όπου οι σύνεδροι θα μπορούν να συνομιλήσουν με τους συγγραφείς.

Κάθε ελεύθερη ανακοίνωση χρειάζεται να έχει έναν επιβλέποντα, τον οποίο επιλέγει η συγγραφική ομάδα, και ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής ή άλλου Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας, είτε μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας, είτε ειδικευμένος ή ειδικευόμενος γιατρός. Ο επιβλέπων κάθε εργασίας δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει ο ίδιος εγγραφή στο συνέδριο, καθότι θα συμπεριληφθεί στην Επιστημονική Επιτροπή και θα λάβει ειδική πρόσκληση.

Το θέμα της εργασίας επιλέγεται επίσης από την συγγραφική ομάδα, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα, και πρέπει να εμπίπτει σε κάποιες από τις κατηγορίες που αναφέρονται στον παρακάτω οδηγό.

 • Προτεινόμενες Διαστάσεις ePoster: 121.9 cm επί 63.5 cm και ανάλυση 1920 x 1000 pixels
 • Αριθμός σελίδων: μία (1) – δύο (2)
 • Προσανατολισμός: Οριζόντιος
 • Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο κάνει αντίθεση με το background για καλύτερη ευκρίνεια
 • Αν εισάγετε εικόνες, προτιμήστε .jpeg ή .png format
 • Μη χρησιμοποιείτε εφέ ή βίντεο

Υποβολή

Η υποβολή της εργασίας γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή περίληψης, η οποία θα πρέπει:

 • Να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις
 • Να είναι κατάλληλα δομημένη (Εισαγωγή- Στόχοι / Μέθοδοι-Δεδομένα / Αποτελέσματα / Συζήτηση)
 • Να συμπεριλαμβάνει την βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε

Η υποβολή της περίληψης και των στοιχείων των συγγραφέων, του ομιλητή και του επιβλέποντος της εργασίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα ανεξάρτητα από τη γλώσσα της παρουσίασης.

Η μορφή της ελεύθερης ανακοίνωσης (Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση) θα αποφασιστεί τελικά από την Οργανωτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από την Επιστημονική Επιτροπή. Σε σύντομο διάστημα μετά την υποβολή θα λάβετε μήνυμα για την αποδοχή ή όχι της εργασίας σας, καθώς και για τη μορφή της παρουσίασης.

Προσοχή: Μετά την υποβολή της εργασίας καμία αλλαγή ή διόρθωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Εργασίες προς βράβευση

Κάθε Ελεύθερη Ανακοίνωση και Αναρτημένη Εργασία (e-poster) μπορεί να κατατεθεί προς βράβευση. Οι εργασίες που υποβάλλονται προς βράβευση θα πρέπει να πραγματεύονται ένα πρωτότυπο θέμα, το οποίο θα υπερτερεί του επιπέδου των προπτυχιακών σπουδών.

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή του πλήρους κειμένου της εργασίας στη γλώσσα παρουσίασης της εργασίας, το οποίο θα αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου.

Οι 7 καλύτερες Ελεύθερες ανακοινώσεις προς βράβευση θα παρουσιαστούν στο ίδιο Session του Συνεδρίου το Σάββατο 14 Μαΐου 2022, όπου θα αξιολογηθεί και η προφορική παρουσίαση των εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή.

Φέτος, θα δοθούν 3 βραβεία, στην καλύτερη Ελεύθερη Ανακοίνωση, στην καλύτερη Αναρτημένη Εργασία (e-poster), οι οποίες θα αναδειχθούν από την αξιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής και ένα τρίτο βραβείο στην πιο πρωτότυπη Ελεύθερη Ανακοίνωση, η οποία θα αναδειχθεί από την ψηφοφορία των φοιτητών-Συνέδρων.

Αναλυτικά η διαδικασία αξιολόγησης για την κάθε κατηγορία:

Α) Ελεύθερες Ανακοινώσεις – “The Athens Med Majesty”

1η Φάση: Η Επιστημονική Επιτροπή  θα αξιολόγησει όλες τις υποβληθείσες γραπτές εργασίες με βάση τα εξής 4 κριτήρια:

 1. Πρωτοτυπία (0-20 πόντοι)
 2. Ορθή και ολοκληρωμένη τεκμηρίωση (0-20 πόντοι)
 3. Συγκροτημένη και επιμελημένη παρουσίαση (0-20 πόντοι)
 4. Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που επιτρέπουν την περαιτέρω αξιοποίηση της εργασίας. (0-20 πόντοι)

Συνολικά: Μέχρι 80 πόντοι για κάθε εργασία.

 • Στη συνέχεια, αφού υπολογιστεί ο μέσος όρος κάθε εργασίας από τη βαθμολόγηση όλων των καθηγητών, οι 7 εργασίες με την υψηλότερη βαθμολογία περνούν στην 2η φάση.

2η Φάση: Την 2η ημέρα του Συνεδρίου, Σάββατο 14 Μαΐου 2022 και ώρα 19.10-20.25. Αξιολόγηση της προφορικής παρουσίασης των 7 καλύτερων εργασιών από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής στο Session των παρουσιάσεων των Ελεύθερων Ανακοινώσεων προς Βράβευση (0-20 πόντοι). 

1η Φάση και 2η Φάση: Μέχρι 100 πόντοι για κάθε εργασία.

 • Στη συνέχεια, αφού υπολογιστεί ο μέσος όρος κάθε εργασίας από τη βαθμολόγηση των των καθηγητών, το άθροισμα των μέσων όρων της 1ης και της 2ης φάσης θα αναδείξουν την καλύτερη Ελεύθερη ανακοίνωση.

Β) Αναρτημένες Εργασίες (e-posters) – “The Im-Poster Victory”

  Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει όλες τις υποβληθείσες γραπτές εργασίες με βάση τα εξής 4 κριτήρια:

 1. Πρωτοτυπία (0-25 πόντοι)
 2. Ορθή και ολοκληρωμένη τεκμηρίωση (0-25 πόντοι)
 3. Συγκροτημένη και επιμελημένη παρουσίαση (0-25 πόντοι)
 4. Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που επιτρέπουν την περαιτέρω αξιοποίηση της εργασίας. (0-25 πόντοι)

Συνολικά: Μέχρι 100 πόντοι για κάθε εργασία.

 • Στη συνέχεια, υπολογίζοντας τον μέσο όρο κάθε εργασίας από τη βαθμολόγηση όλων των καθηγητών θα αναδειχθεί η καλύτερη Αναρτημένη Εργασία (e-poster).

Γ) Πρωτότυπη Ελεύθερη Ανακοίνωση – “The Innovation-Crossover”

Όλες οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο (και όχι μόνο όσες έχουν υποβληθεί για βράβευση) θα αξιολογηθούν από τους συμμετέχοντες του συνεδρίου ψηφίζοντας την πιο πρωτότυπη Εργασία σύμφωνα με την προτίμησή τους. Η Ελεύθερη Ανακοίνωση που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους από το κοινό θα κερδίσει ένα τιμητικό βραβείο. 

Ελπίζουμε να κάνει την πορεία σας στο ΕΣΦΙΕ ως ομιλητές εύκολη και ευχάριστη!

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι ενημερωμένος από τον οδηγό, να ζητάει διευκρινίσεις για οτιδήποτε τον προβληματίζει πριν την υποβολή των στοιχείων του στη φόρμα συμμετοχής και να τηρεί τις προθεσμίες.

Υποβολή συμμετοχής για Ελεύθερη Ανακοίνωση μετά τη λήξη της προθεσμίας, δυστυχώς, δεν θα γίνεται δεκτή.

Για άμεση επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή μπορείτε να στείλετε e-mail στο 28esfie.program@gmail.com

Περιμένουμε με μεγάλη χαρά τη συμμετοχή σας στο 28ο ΕΣΦΙΕ.

Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι!

 

Περίοδος Υποβολής Εργασιών

25 Οκτωβρίου 2021 – 20 Φεβρουαρίου 2022

Την φόρμα Υποβολής Εργασιών μπορείτε να βρείτε εδώ.

Recent Posts

  Recent Comments

  Χωρίς σχόλια για εμφάνιση.
  Latest Events
  Ads
  Event Search

  You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

  Latest Posts