ΤΟ ΕΣΦΙΕ

cycles 2021

Το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.) διοργανώνεται κάθε χρόνο και αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 1800 φοιτητών από όλες τις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας και από μη ιατρικά αλλά παρεμφερή τμήματα, καθώς και Καθηγητών από όλη την επικράτεια. Τη φετινή χρονιά διοργανώνεται από το Παράρτημα Αθηνών της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. στις 13-15 Μαΐου 2022, στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza. Πρόκειται για έναν καθιερωμένο θεσμό που τυγχάνει Πανελλήνιας και Πανευρωπαϊκής αναγνώρισης. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

  • το Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών Ελλάδας με ομιλίες αναγνωρισμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
  • την Ολυμπιάδα Ιατρικής γνώσης, έναν διαγωνισμό Ιατρικών γνώσεων για φοιτητές προκλινικών και κλινικών ετών
  • πρακτικά σεμινάρια ιατρικών δεξιοτήτων (workshops), βασισμένα σε 4 διαφορετικούς πυρήνες: Κλινικές Δεξιότητες, Θεωρητικά Κλινικά και Εργαστηριακά Φροντιστήρια, Διεθνείς Πιστοποιήσεις και Soft Skills με έμφαση στην Κοινωνική Προέκταση και Προσέγγιση
  • πλήθος εργασιών ευρείας θεματολογίας, υπό τη μορφή Στρογγυλών Τραπεζών, Ελεύθερων και Αναρτημένων Ανακοινώσεων, στις οποίες ομιλητές είναι φοιτητές και νέοι Ιατροί

Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν επιστημονικό και ερευνητικό έργο που συνάδει με τα ενδιαφέροντα τους, να εξοικειωθούν με την εκπόνηση και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους Καθηγητές και Ιατρούς, αλλά και να γνωρίσουν συμφοιτητές τους από όλη την Ελλάδα, το εξωτερικό, αλλά και έτερες Σχολές Επιστημών Υγείας, με στόχο την ευρεία συνεργασία, αλληλεπίδραση και διεπιστημονικότητα.

Recent Comments

Latest Events
Αύγουστος 1, 2020
Μάρτιος 17, 2021
Ιανουάριος 17, 2021
Νοέμβριος 17, 2020
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018