Αξιολόγηση Εργασιών – Μη Αποδοχή

Αξιολόγηση Εργασιών – Μη Αποδοχή

Για τις εργασίες που γίνονται αποδεκτές, καθορίζεται ο τρόπος παρουσίασής τους (προφορική/αναρτημένη ανακοίνωση) και κατόπιν ταξινομούνται σε θεματικές ενότητες από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Λαμβάνονται υπόψη το περιεχόμενο και η πρωτοτυπία των εργασιών αλλά και η τήρηση των σχετικών οδηγιών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής μιας εργασίας, αν:

  • δεν πληροί τους όρους
  • οι συγγραφείς δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις
  • υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 28esfie.program@gmail.com.

 

Recent Comments

Latest Events
Αύγουστος 1, 2020
Μάρτιος 17, 2021
Ιανουάριος 17, 2021
Νοέμβριος 17, 2020
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018