ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οργανωτική Επιτροπή | Υπεύθυνοι Ομάδων

28ου ΕΣΦΙΕ & 16ου Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών 

13-15 Μαΐου 2022

Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 28ου ΕΣΦΙΕ: Παναγιώτα Διαμαντοπούλου

  • Επίτιμος Πρόεδρος 28ου ΕΣΦΙΕ: Κωνσταντίνος Βαμβακάρης

Γενική Γραμματέας 28ου ΕΣΦΙΕ: Μαριάννα Γεωργιάδη

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 16ου Διεθνούς Forum: Ιωάννης Καπετάνιος

  • Επίτιμη Πρόεδρος 16ου Διεθνούς Forum: Μαρία Φαρμάκη

Γενική Γραμματέας 16ου Διεθνούς Forum: Μαρία-Ευφροσύνη Λιβανού

Γενικός Ταμίας: Ευαγγελινός Μιχελής

o   Ομάδα Προγράμματος: Ευτυχία Κιούση
Ομάδα Εργασιών – Ελεύθερων Ανακοινώσεων:
Σοφία Μυκωνιάτη, Μαρία Κυριαζή, Μαρία-Ελένη Κοιλάκου

o   Ομάδα Προώθησης – Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: Μαρία-Άννα Ζήση
Υπεύθυνος Διαχείρισης Κεντρικής Ιστοσελίδας: Παναγιώτης Κανατάς
Υπεύθυνες Graphics Designing: Δέσποινα Ζαμπετάκη, Αγνή Παπαμανώλη

o  Ομάδα Workshops: Ευμορφία Πεχλιβανίδου
Πυρήνας Κλινικών Δεξιοτήτων: Ιωάννης Αντωνόπουλος
Πυρήνας Θεωρητικών, Κλινικών και Εργαστηριακών Φροντιστηρίων: Ιωάννης Στούρας
Πυρήνας Διεθνών Πιστοποιήσεων: Ελένη Καραχάλιου
Πυρήνας Soft Skills με έμφαση στην Κοινωνική Προέκταση και Προσέγγιση: Νεφέλη Γρίβα

o  Ομάδα Βραβεύσεων: Ελένη- Άννα Ραψωματιώτη

o  Ομάδα 26ης Ολυμπιάδας Ιατρικών Γνώσεων: Μαρία Βενετσάνου

o   Ομάδα Διαγωνισμών – Gaming: Χρήστος Φιαμέγκος, Χρήστος Γιάννακας

o   Ομάδα Χώρου – Social Programme: Δήμος Χαρατσής

Recent Comments

Latest Events
Αύγουστος 1, 2020
Μάρτιος 17, 2021
Ιανουάριος 17, 2021
Νοέμβριος 17, 2020
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018
23 Νοεμβρίου, 2018